I et spændende samarbejde mellem H.C. Andersen Festivals og H.C. Andersen Fonden tilbyder historiefortæller og forfatter Anette Jahn 4 fynske skoler et tre timers fortællekursus for alle skolens lærere i foråret 2024.

Anette fortæller:

Med udgangspunkt i H.C. Andersen arbejder vi med mundtlig fortælling og nye eventyrmetoder, der kan aktualisere Andersens forfatterskab og eventyrgenren.

Vi øver os også i fortællemetoder, der kan styrke elevernes kompetencer i mundtlig fortælling og formidling på de forskellige trin. Alle lærere kan deltage, både dem der gerne vil fortælle frit, og dem der ønsker at læse højt og sætte eleverne i gang, ligesom skolepædagoger er velkomne.

Dagen består af erfaringsbaserede øvelser og refleksion i små grupper, og ingen skal optræde for hele gruppen. I vil med det samme kunne bruge materialet uden videre forberedelse. Og samtidig fungerer kurset som teambuilding for lærergruppen. Medbring 3 hemmelige rekvisitter fra Fyrtøjet og en beholder at gemme dem væk i (en værktøjskasse, en gennemsigtig silkepose, en pyntet æske eller gammelt skrin).

På kurset arbejder vi også med Anette Jahns nye billedbog fra Dansklærerforeningens Forlag: Den fortryllede prinsesse og Fyrtøjet – Som HC Andersens farmor fortalte det (udkommer november 2023). Bøgerne kan bruges forskelligt på de forskellige årgange, også i udskolingen med fokus på Metoo. Skolen får 5 bøger at arbejde med.

Varighed: 3 timer.
Deltagerantal: Afhænger af den enkelte skoles størrelse, enten for indskolingsteamet eller hele lærerstaben (15-50 personer efter aftale). Skolepædagoger er også velkomne. 
Datoer: 18., 19., 20., og 21. marts 2024. 3 timer. Tidspunktet aftales med den enkelte skole.
Sted: På skolen. 
Tilmelding: I kan tilmelde jer fra 8. maj, og kommunikationen foregår med HC Andersen festivalen. Vi har blot fået lov at skrive ud til jer forinden. Når pladserne er fordelt, får I besked om, hvorvidt I har fået en workshop.

Tilmelding

OBS linket virker først fra den 8. maj.

Underviser: Anette Wilhjelm Jahn er børnebogsforfatter og en af landets mest benyttede undervisere i mundtlig fortælling, optræder på skoler for alle trin og har udgivet fagbogen ”Eventyrværksted. Lær at fortælle kreativt for børn”, Dansk Pædagogisk Forlag 2019. Du kan opleve hende på H.C. Andersen Festivals 2023 med forestillingen ”Trillende valmue”.