Fortæl for Livet er fortællegrupper for seniorer, som organiseres af Røde Kors Odense. Gennem en møderække inviteres du til at erindre, fortælle og lytte til betydningsfulde historier i dit og gruppedeltagernes liv. Det kan være stort som småt, og samtalerne i gruppen, som består af 4 – 6 deltagere, styres af en gruppeleder, så alle kommer til orde.

I Fortæl for Livet er det samtalen, der er i centrum, og her lærer du dig selv og en gruppe andre seniorer at kende på en dybere og mere indgående måde. Gruppedeltagerne vil, om muligt, komme fra samme lokalområde. Samtalerne i gruppen er underlagt tavshedspligt.

Bliv frivillig

For at blive frivillig gruppeleder i Fortæl for Livet skal du have tid og lyst til at mødes med en gruppe seniorer en gang om ugen og hjælpe samtalerne på vej. Du skal være indstillet på at gennemgå et 2 dages kursus for gruppeledere, inden du starter med dine egne grupper.

Har du lyst til at blive frivillig gruppeleder, kan du kontakte:

Aktivitetsleder i Fortæl for Livet

Bodil Nordberg, tlf. 91 17 66 51

Mail: odense.fortaelforlivet@rodekors.dk